Thuiszorg

 

Thuiszorg omvat alle zorg die u in uw eigen huis ontvangt. Deze zorg varieert van alleen huishoudelijke hulp, verschillende soorten van begeleiding (denk hierbij aan dementie) tot intensieve verzorging/verpleging.

 

Het is nooit leuk om die eerste stap te zetten en thuiszorg te aanvaarden, maar langdurige zorg maakt het wel mogelijk dat u langer in uw eigen omgeving kan blijven wonen en kortdurende zorg maakt het mogelijk dat u op kan knappen en daarna de touwtjes weer in eigen hand kan nemen.
De weg die u moet bewandelen om hulp aan te vragen is verschillend per hulpvraag.
De huishoudelijke hulp vraagt u aan bij uw Gemeente afdeling WMO.
Voor begeleiding of zorg/verpleging kunt u een afspraak maken met Josje's Zorg